Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 445  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Wpływ leczenia zaburzeń oddychania typu Cheyne'a-Stokesa metodą adaptoserwowentylacji na układ sercowo-naczyniowy u chorych z niewydolnością sercaKazimierczak, Anna
2015Ocena skuteczności schematu trójlekowego: aprepitant + deksametazon + palonosetron w zapobieganiu nudnościom i wymiotom u chorych leczonych wysokodawkową chemioterapią z następczym przeszczepieniem komórek krwiotwórczychPielichowski, Wojciech
2015Ocena przydatności badania SPECT/CT w prognozowaniu wyników leczenia guzów przerzutowych wątroby z raka jelita grubego po zabiegach radioembolizacji z użyciem mikrosfer zawierających Itr-90Piasecki, Piotr
2015Ocena przydatności tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu skojarzonej z tomografią komputerową w lokalizacji węzła wartowniczego u chorych na raka piersiGiżewska, Agnieszka
2015Wpływ leczenia wziewnego z wykorzystaniem glikokortykosteroidu na proces zapalny oskrzeli i funkcję oddechową u chorych na POChP z obturacją umiarkowanego stopniaToczyska, Izabela
2015Ocena charakteru ogniskowych zaburzeń wychwytu 99mTc-MIBI w tarczycy przypadkowo rozpoznanych podczas scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowegoGiejda, Krzysztof
2016Ocena systemu ciągłego monitorowania stężenia glukozy w płynie śródtkankowym u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych powtarzanymi hemodializamiKlimm, Wojciech
2016Ocena hospitalizacji żołnierzy Polskich Kontyngentów Wojskowych w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego WIM w latach 2005-2011Radzikowski, Andrzej
2016Znaczenie prognostyczne i predykcyjne ekspresji wybranych białek szlaku PI3K/AKT/mTOR u chorych na raka jajnika leczonych chemioterapią o założeniu neoadiuwantowymCierniak, Szczepan
2016Ocena przygotowania żołnierzy do wykonywania zabiegów ratujących życie w fazie przedszpitalnej na podstawie standardu Taktyczno-Bojowej Opieki nad PoszkodowanymSanak, Tomasz
2016Stężenia wątrobowego metabolitu witaminy D (25OHD3) w chorobach atopowych i nawracających zakażaniach układu oddechowego u dzieciRustecka, Agnieszka
2016Wczesne wykrywanie metodą ultrasonograficzną nieprawidłowości w obrębie jamy brzusznej u dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem układu moczowegoPlaczyńska, Małgorzata
2016Cytologia złuszczeniowa błony śluzowej nosa u dzieci z chorobami atopowymi w postaci astmy, atopowego zapalenia skóry i alergicznego nieżytu nosaMierzejewska, Anna
2016Rola wybranych biomarkerów niepowodzeń rozrodu u kobiet z zespołem policystycznych jajnikówSzafarowska, Monika
2016Ocena badań spirometrycznych, cytogramu błony śluzowej nosa oraz stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym u dzieci z alergicznym nieżytem nosaDadas-Stasiak, Ewa
2016Ocena bezpieczeństwa nurkowania w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego i nurków rekreacyjnych z USA i Kanady w latach 2002-2007Jóźwiak, Dariusz
2016Wpływ leczenia immunomodulującego chorych na SM na wybrane czynniki procesów zapalnychLubina-Dąbrowska, Natalia
2016Retrospektywna ocena wyników leczenia operacyjnego oponiaków guzka siodła tureckiegoWilk, Arkadiusz
2016Ocena przydatności skal prognostycznych dla potrzeb segregacji w oparzeniach wojennych i katastrofach oparzeniowychSurowiecka-Pastewka, Agnieszka
2016Ocena wpływu kontrastu jodowego na czynność nerek i tarczycy u chorych z przewlekłą chorobą nerekBrodowska-Kania, Dorota