O Repozytorium

O Repozytorium

Repozytorium Wojskowego Instytutu Medycznego to portal zawierający materiały naukowe opublikowane przez pracowników i doktorantów WIM. Należą do nich: rozprawy doktorskie i habilitacyjne, artykuły naukowe, monografie, materiały konferencyjne, raporty oraz dane badawcze.

Repozytorium WIM ma budowę hierarchiczną. Poszczególne rodzaje materiałów naukowych to zespoły Repozytorium; w ich skład wchodzą kolekcje.

Deponentem może zostać jedynie pracownik lub doktorant WIM po uzyskaniu zgody, czyli tzw. autoryzacji, którą nadaje redaktor Repozytorium. Jest nim pracownik Biblioteki Naukowej WIM.


Dopuszcza się dwie formy zamieszczania obiektów:
– deponowanie bezpośrednie (autoarchiwizację) – wyłącznie przez autora pracy,
– deponowanie pośrednie – gdy dokonuje go redaktor Repozytorium.
Redaktor przed udostępnieniem zatwierdza poprawność formatu i metadanych zdeponowanych dokumentów.


Dostęp do opisów bibliograficznych zdeponowanych prac jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Dostęp do pełnych tekstów dokumentów zarchiwizowanych w Repozytorium WIM jest – z założenia – otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Dopuszcza się jednak możliwość udostępniania niektórych obiektów wyłącznie dla uprawnionych użytkowników.

Zapraszamy do korzystania z zasobów Repozytorium Wojskowego Instytutu Medycznego.