Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 55 to 74 of 154 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Nadwrażliwość na dodatki do żywności – opis przypadkuSzymańska, Katarzyna; Zakrzewski, Aleksander; Kruszewski, Jerzy
2020Nagła reanimacja u chorego na COVID-19 – opis zdarzeniaBant, Andrzej; Kłos, Krzysztof; Tomaszewski, Dariusz; Wieczorek, Anna
2020Nowe objawy radiologiczne w obrazach HRCT u chorych na śródmiąższową chorobę płuc w przebiegu twardziny układowej oraz RZSKania-Pudło, Marta; Żabicka, Magdalena; Kisiel, Bartłomiej; Zegadło, Arkadiusz; Tłustochowicz, Witold; Maliborski, Artur
2019Ocena aktywności zapalenia naczyń ANCA dodatnich w różnych fazach choroby i leczenia, korelacja kliniczna oraz immunologicznaMosakowska, Magdalena
2016Ocena badań spirometrycznych, cytogramu błony śluzowej nosa oraz stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym u dzieci z alergicznym nieżytem nosaDadas-Stasiak, Ewa
2016Ocena bezpieczeństwa nurkowania w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego i nurków rekreacyjnych z USA i Kanady w latach 2002-2007Jóźwiak, Dariusz
2015Ocena charakteru ogniskowych zaburzeń wychwytu 99mTc-MIBI w tarczycy przypadkowo rozpoznanych podczas scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowegoGiejda, Krzysztof
2017Ocena ekspresji inwolukryny i β-defenzyny-2 w skórze osób chorych na atopowe zapalenie skóry i łuszczycę zwykłąTerlikowska-Brzósko, Agnieszka
2016Ocena hospitalizacji żołnierzy Polskich Kontyngentów Wojskowych w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego WIM w latach 2005-2011Radzikowski, Andrzej
2018Ocena leczenia chirurgicznego niedomykalności szpary powiekowej spowodowanej utrwalonym porażeniem nerwu twarzowego poprzez dociążenie powieki górnej implantem ze złotaNowak-Gospodarowicz, Izabela
2017Ocena modulującego wpływu simwastatyny na miejscowy i uogólniony proces zapalny u chorych na POChPPatyk, Iwona
2017Ocena odwracalności zaburzeń gospodarki węglowodanowej, zmian w składzie ciała oraz dynamiki stężeń adipocytokin u pacjentów z chorobą Cushinga leczonych operacyjnieWitek, Joanna
2018Ocena polimorfizmu pojedynczego nukleotydu w pozycji 571 aminokwasu genu TOP2A u pacjentek z rakiem jajnika leczonych liposomalną doksorubicynąNasiłowska, Anna; Wcisło, Gabriel; Jesiotr, Marzena; Bodnar, Lubomir; Cierniak, Szczepan; Szczylik, Cezary
2018Ocena przepływów w tętnicach pozagałkowych u chorych z jaskrą otwartego kąta metodą usg z użyciem kolorowego DoppleraZegadło, Arkadiusz
2020Ocena przydatności badania 18F-PSMA-1007 PET/CT w obrazowaniu raka gruczołu krokowegoWitkowska-Patena, Ewa
2015Ocena przydatności badania SPECT/CT w prognozowaniu wyników leczenia guzów przerzutowych wątroby z raka jelita grubego po zabiegach radioembolizacji z użyciem mikrosfer zawierających Itr-90Piasecki, Piotr
2019Ocena przydatności kardiografii impedancyjnej w rozpoznaniu i leczeniu chorych z zaostrzeniem niewydolności sercaGalas, Agata
2019Ocena przydatności linii interwencyjnej dla weteranów misji wojennych i ich rodzin jako formy telemedycznej pomocy psychiatryczno-psychologicznejNycz, Anna
2016Ocena przydatności skal prognostycznych dla potrzeb segregacji w oparzeniach wojennych i katastrofach oparzeniowychSurowiecka-Pastewka, Agnieszka
2015Ocena przydatności tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu skojarzonej z tomografią komputerową w lokalizacji węzła wartowniczego u chorych na raka piersiGiżewska, Agnieszka