Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 154 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Ocena stabilności posturalnej u chorych po premedykacji z wykorzystaniem morfiny i dipherganuKosek, Jarosław
2016Ocena stanu funkcjonalnego obwodowego układu nerwowego chorych na postać rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianegoDurka-Kęsy, Marta
2016Zagrożenia metaboliczne u chorych z cukrzycową chorobą nerek poddawanych dializoterapii otrzewnowejTomasiewicz, Beata
2016Rola miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych w diagnostyce zawrotów głowy o różnej etiologiiBień, Dominik
2017Ocena skuteczności operacji bariatrycznych w długotrwałej obserwacji - cykl publikacji monotematycznychKowalewski, Piotr
2017Wpływ modyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych na wyniki leczenia trombolitycznego udaruWołoszyńska, Izabela
2017Wieloaspektowa ocena kanaloplastyki i sklerektomii głębokiej niepenetrującej z jednoczasowym usunięciem zaćmy w obserwacji średnioterminowejByszewska, Anna
2017Wpływ rodzaju żywienia na proces leczenia chorych z nowotworami głowy i szyiChloupek, Aldona
2017Analysis of gene expression pattern in renal cell carcinoma stem cells derived from primary and metastatic cancer siteKhan, Mohammed Imran
2017Wpływ obrazowania analogami somatostyny znakowanymi 99mTc i 68Ga na podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu klinicznym z chorymi, u których postawiono rozpoznanie nowotworu neuroendokrynnegoMądrzak, Dorota
2017Wartość diagnostyczna badania ultrasonograficznego i minihisteroskopowego u kobiet z patologią jamy macicyDoniec, Jacek
2017Wspomagane wideoskopowo operacje kardiochirurgiczne przez minitorakotomię boczną - dobór technik operacyjnych i analiza wynikówStaromłyński, Jakub
2017Analiza nosicielstwa z identyfikacją sero- i genogrup oraz określenie kompleksów klonalnych Neisseria meningitidis w środowisku wojskowymKonior, Monika
2017Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa fakoemulsyfikacji koaksjalnej wykonanej przez cięcie 2,65 mm i 2,2 mm w badaniu prospektywnym randomizowanymAniukiewicz, Monika
2017Ocena ekspresji inwolukryny i β-defenzyny-2 w skórze osób chorych na atopowe zapalenie skóry i łuszczycę zwykłąTerlikowska-Brzósko, Agnieszka
2017Jakość życia i ocena funkcji seksualnych u pacjentów po leczeniu operacyjnym z powodu otyłości - cykl publikacji monotematycznychJanik, Michał Robert
2017Ocena modulującego wpływu simwastatyny na miejscowy i uogólniony proces zapalny u chorych na POChPPatyk, Iwona
2017Ocena odwracalności zaburzeń gospodarki węglowodanowej, zmian w składzie ciała oraz dynamiki stężeń adipocytokin u pacjentów z chorobą Cushinga leczonych operacyjnieWitek, Joanna
2018Analiza parametrów klinicznych i neuropatologicznych wpływających na remisję guzów kortykotropowych przysadkiMazur, Marta
2018Porównanie wyników testów PTH 2. i 3. generacji u pacjentów z przewlekłą chorobą nerekWójtowicz, Magdalena