Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/421
Title: Późne rozpoznanie agammaglobulinemii u 8-letniego chłopca
Authors: Sopińska, Małgorzata
Kapusta, Karolina
Heropolitańska-Pliszka, Edyta
Jung, Anna
Kalicki, Bolesław
Keywords: pierwotne niedobory odporności
agammaglobulinemia
kinaza tyrozynowa
immunoglobuliny
zakażenia bakteryjne
pediatria
Issue Date: 2016
Citation: Pediatria i Medycyna Rodzinna
Series/Report no.: 2016, 12 (2), p. 214–219;DOI: 10.15557/PiMR.2016.0022
Abstract: Agammaglobulinemia Brutona związana z chromosomem X zaliczana jest do pierwotnych niedoborów odporności. Jest to schorzenie o podłożu genetycznym, które wiąże się z występowaniem mutacji w genie BTK kodującym kinazę tyrozynową. Charakterystyczną cechą jest brak lub śladowe ilości limfocytów B oraz immunoglobulin, co skutkuje upośledzeniem odporności typu humoralnego. Kliniczne objawy agammaglobulinemii Brutona to nawracające bakteryjne zakażenia dróg oddechowych, zatok obocznych nosa oraz ucha środkowego. W badaniu przedmiotowym zwraca uwagę niedorozwój migdałków podniebiennych i obwodowych węzłów chłonnych. Osoby z agammaglobulinemią Brutona wykazują predyspozycję do ciężkich, przewlekłych, zagrażających życiu zakażeń, które najczęściej wywoływane są przez bakterie z otoczką polisacharydową, takie jak: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Moraxella catarrhalis. Diagnostyka w kierunku agammaglobulinemii opiera się na ocenie liczby limfocytów B oraz immunoglobulin. Leczenie agammaglobulinemii Brutona polega na regularnej substytucji immunoglobulin. W pracy przedstawiono przypadek pacjenta przyjętego do szpitala z powodu zapalenia płuc. W wywiadzie występowały nawracające infekcje, w tym ciężkie zapalenia płuc.
Description: Licencja CC-BY-NC-ND
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/421
ISSN: 1734-1531
Appears in Collections:2016 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pozne-rozpoznanie-agammaglobulinemii-u-8-letniego-chlopca.pdf136.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.