Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/416
Title: Spirometria w długoterminowej kontroli u dzieci z alergicznym nieżytem nosa
Authors: Dadas-Stasiak, Ewa
Jung, Anna
Jobs, Katarzyna
Kalicki, Bolesław
Keywords: badanie spirometryczne
alergiczny nieżyt nosa
nawracające infekcje układu oddechowego
astma
pediatria
Issue Date: 2016
Citation: Pediatria i Medycyna Rodzinna
Series/Report no.: 2016, 12 (1), p. 77–84;DOI: 10.15557/PiMR.2016.0007
Abstract: Alergiczny nieżyt nosa jest obecnie uważany za najczęściej występującą chorobę alergiczną. W Polsce w przeprowadzonym w latach 2006–2008 badaniu ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce) stwierdzono, że na alergiczny nieżyt nosa choruje 23,6% dzieci w wieku 6–7 lat, 24,6% w wieku 13–14 lat i 21,0% dorosłych w wieku 35–44 lat. Wykazano, że rozpoznanie alergicznego nieżytu nosa zwiększa ryzyko rozwoju astmy alergicznej aż dziewięciokrotnie. Celem prezentowanej pracy była ocena ryzyka rozwoju astmy u dzieci chorujących na alergiczny nieżyt nosa poprzez określenie, czy występują u nich cechy obturacji oskrzeli w badaniu spirometrycznym. Trzyletniej obserwacji poddano grupę 60 dzieci: 37 stanowiło grupę badaną z rozpoznanym alergicznym nieżytem nosa, a 23 – grupę kontrolną. W badanej grupie 3 dzieci rozwinęło astmę, co stanowiło 8,1%. Wyniki badań spirometrycznych u 3 dzieci z alergicznym nieżytem nosa, u których rozwinęła się astma, były prawidłowe, ale analizy porównawcze wskazywały na statystycznie znamienną różnicę wartości FEV1 i FVC pomiędzy grupą badaną z alergicznym nieżytem nosa i astmą a grupą referencyjną. Prawidłowe wyniki badań spirometrycznych u większości obserwowanych dzieci, sugerujące brak toczenia się procesu zapalnego w dolnych drogach oddechowych, mogą być związane z dobrą kontrolą alergicznego nieżytu nosa w wyniku poprawnie prowadzonego leczenia.
Description: Licencja CC-BY-NC-ND
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/416
ISSN: 1734-1531
Appears in Collections:2016 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
spirometria-w-dlugoterminowej-kontroli-u-dzieci-z-alergicznym-niezytem-nosa.pdf200.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.