Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/222
Title: Ocena zapotrzebowania społecznego na instytucje telefonów zaufania świadczące wsparcie osobom z problemami zdrowia psychicznego
Other Titles: Assessment of social demand for telephone helplines providing support for individuals with mental health problems
Authors: Nycz, Anna
Tworus, Robert
Keywords: zdrowie psychiczne
poradnictwo
telemedycyna
zapotrzebowanie społeczne
psychiatria i psychologia
Issue Date: 2019
Citation: Lekarz Wojskowy
Series/Report no.: 2019 : T. 97, nr 4, s. 293-299;
Abstract: Telefony zaufania należą do najprostszej formy telemedycznej pomocy psychiatryczno‑psychologicznej dla osób z problemami zdrowia psychicznego. Celem pracy było zbadanie faktycznego zapotrzebowania tej grupy pacjentów na wsparcie psychiczne w postaci telefonów zaufania, stanu ich wiedzy w tym zakresie oraz zależności między deklarowanym zapotrzebowaniem a aktualnym poziomem wiedzy o dostępnych formach wsparcia w postaci telefonów zaufania. Do anonimowego badania ankietowego przeprowadzonego w okresie od lutego do czerwca 2015 r. włączono 43 weteranów – pacjentów Oddziału Całodobowego Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii CSK MON WIM, oraz 32 pacjentów Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych. Badanie wykazało pozytywny stosunek respondentów do wykorzystywania narzędzi telemedycznych w psychiatrii przy stosunkowo małej wiedzy o ich dostępności i niskim wskaźniku korzystania.
Description: Licencja CC-BY-NC-SA
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/222
ISSN: 0024–0745
Appears in Collections:2019 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
293_1_Nycz.pdf247.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons