Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/264
Title: Niedobory witaminy D a przebieg zakażenia SARS-CoV-2
Authors: Lipińska-Opałka, Agnieszka
Milart, Joanna
Kubiak, Jacek Z.
Kalicki, Bolesław
Keywords: SARS-CoV-2
COVID-19
witamina D
makrofagi
Issue Date: 2021
Citation: Pediatria i Medycyna Rodzinna
Series/Report no.: 2021, 17 (1), p. 17–21;DOI: 10.15557/PiMR.2021.0002
Abstract: Witamina D jest rozpuszczalnym w tłuszczach hormonem steroidowym, którego główna rola polega na regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej, ściśle związanej z kostnieniem i homeostazą kości. Jednak ze względu na obecność jądrowego receptora dla witaminy D (VDR) w większości komórek ludzkiego organizmu wykazuje ona także liczne działania pozakostne. Kalcytriol (1,25(OH)2D) nie tylko wpływa na wzrost i różnicowanie komórek, ale również pobudza układ immunologiczny, np. poprzez modulację produkcji cytokin przeciwzapalnych IL-4 i IL-5. Obecność dużej liczby receptorów VDR stwierdzono m.in. na makrofagach, komórkach dendrytycznych i limfocytach, co można uznać za bardzo mocny argument wskazujący na udział witaminy D w procesach autoimmunologicznych i przeciwzapalnych. W ostatnich miesiącach obserwujemy rozwój pandemii COVID-19. Jednym z najgroźniejszych skutków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jest zespół ostrej niewydolności oddechowej spowodowany aktywacją makrofagów płucnych i tzw. burzą cytokinową. Niedawna analiza obejmująca chorych z COVID-19 sugeruje, że witamina D aktywuje wrodzoną i tłumi nabytą odpowiedź immunologiczną, która poprzez obniżenie poziomu ekspresji cytokin może zmniejszyć nasilenie procesu zapalnego w przebiegu COVID-19. Wśród starszych dzieci i dorosłych niedobory witaminy D są powszechne i obserwowane na całym świecie, również w populacji polskiej. Na podstawie licznych badań ustalono normy stężenia witaminy D w surowicy. Za niedobór uznaje się stężenie poniżej 20 ng/ml, a za stężenie suboptymalne wartości między 20 a 30 ng/ml. Optymalne stężenie witaminy D mieści się w granicach 30–50 ng/ml.
Description: Licencja CC BY-NC-ND
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/264
ISSN: 1734-1531
Appears in Collections:2021 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
niedobory-witaminy-d-a-przebieg-zakazenia-sars-cov-2.pdf205.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons