Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/207
Title: Wpływ terapii immunomodulującej z zastosowaniem INF‑β, GA i DMF na zahamowanie aktywności rzutowo‑remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego
Other Titles: Effect of immunomodulatory therapy using INF‑β, GA and DMF on inhibition of relapsing‑remitting multiple sclerosis
Authors: Gocyła-Dudar, Katarzyna
Stępień, Adam
Keywords: stwardnienie rozsiane nawracająco-zwalniające
leki immunosupresyjne
badania retrospektywne
neurologia
Issue Date: 2020
Citation: Lekarz Wojskowy
Series/Report no.: 2020 : T. 98, nr 1, s. 9-15;
Abstract: Wstęp. Brak klinicznych i radiologicznych oznak aktywności choroby, jakimi jest wskaźnik NEDA‑3, jest coraz częściej stosowany w praktyce klinicznej jako cel leczenia stwardnienia rozsianego (SM). Celem badania była ocena wpływu leków pierwszej linii na utrzymywanie się statusu NEDA‑3 u chorych z rzutowo‑remisyjną postacią SM. Metody. Badaniem retrospektywnym objęto grupę 222 chorych z rzutowo‑remisyjną postacią SM leczonych lekami pierwszej linii w Poradni Stwardnienia Rozsianego przy Klinice Neurologicznej WIM w latach 2010–2017. Wyniki. U ponad połowy chorych nie odnotowano klinicznych ani radiologicznych oznak aktywności choroby w poszczególnych rocznych cyklach leczenia. Status NEDA‑3 utrzymywał się u 37,26% pacjentów po 2 latach i 14,94% chorych po 5 latach leczenia. Brak prążków oligoklonalnych w płynie mózgowo‑rdzeniowym okazał się korzystnym czynnikiem prognostycznym, mającym wpływ na wydłużenie czasu utrzymywania się statusu NEDA‑3 u leczonych chorych. Wnioski. Utrzymywanie się statusu NEDA‑3 u chorych leczonych lekami pierwszej linii przez ponad 3 lata terapii jest rzadkie.
Description: Licencja CC-BY-NC-SA
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/207
ISSN: 0024–0745
Appears in Collections:2020 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
009_01-_Gocyla-Dudar.pdf194.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons