Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/89
Title: Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa leczenia operacyjnego jaskry za pomocą wszczepienia implantów iStent lub Hydrus w trakcie operacji zaćmy w obserwacji krótkoterminowej
Authors: Jabłońska, Joanna
metadata.dc.contributor.advisor: Rękas, Marek
Keywords: okulistyka
protezy i wszczepy
zabiegi chirurgiczne okulistyczne - metody
usunięcie zaćmy
jaskra otwartego kąta - chirurgia
Issue Date: 2019
Abstract: Implanty przeciwjaskrowe iStent oraz Hydrus są stosowane w trakcie operacji zaćmy do wzmocnienia odpływu drogą konwencjonalną. Należą do grupy zabiegów mikroinwazyjnych, które łączą w sobie dostęp ab interno, minimalną inwazyjność dla tkanek, skuteczność procedury i wysokie bezpieczeństwo. Praca przedstawia porównanie ich skuteczności i bezpieczeństwa w łączonym zabiegu z fakoemulsyfikacją zaćmy u chorych z jaskrą otwartego kąta, poszerzone o analizę wpływu czynników przedoperacyjnych na osiągnięcie sukcesu chirurgicznego w przypadku obu metod operacyjnych. Badanie obejmowało 65 operacji jaskrowych. Na podstawie badania sformułowano wnioski.
Description: Badania wykonano w Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/89
Appears in Collections:2019 rok

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.