Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/441
Title: Ryzyko sercowo-naczyniowe u osób z chorobą Cushinga – problem interdyscyplinarny
Other Titles: Cardiovascular risk in patients with Cushing’s disease – an interdisciplinary problem
Authors: Jurek, Agnieszka
Krzesiński, Paweł
Gielerak, Grzegorz
Uziębło-Życzkowska, Beata
Witek, Przemysław
Zieliński, Grzegorz
Kazimierczak, Anna
Wierzbowski, Robert
Keywords: choroba Cushinga
choroby układu sercowo-naczyniowego
choroby układu oddechowego
Issue Date: 2021
Citation: Pediatria i Medycyna Rodzinna
Series/Report no.: 2021, 17 (3), p. 197–202;DOI: 10.15557/PiMR.2021.0030
Abstract: Choroba Cushinga to przewlekła endogenna hiperkortyzolemia związana z nadmiernym wydzielaniem hormonu adrenokortykotropowego przez gruczolaka przysadki mózgowej, prowadząca – w wyniku długotrwałego narażenia tkanek na nadmierne działanie kortyzolu – do wystąpienia wielu powikłań ogólnoustrojowych, które istotnie zwiększają chorobowość i śmiertelność oraz wpływają na skrócenie i pogorszenie jakości życia. Hiperkortyzolemia w przebiegu choroby Cushinga wiąże się z istotnymi zaburzeniami funkcjonalnymi i konstytucjonalnymi całego organizmu. Do niekorzystnych skutków przewlekłej hiperkortyzolemii należą: zaburzenia hemodynamiczne związane z nadmiernym skurczem naczyniowym i podwyższonym ciśnieniem tętniczym, otyłość, zaburzenia gospodarki węglowodanowej, dyslipidemia, koagulopatie, które mogą przyczynić się do istotnego remodelingu sercowo naczyniowego. Na rokowanie odległe i jakość życia w chorobie Cushinga szczególny wpływ mają przede wszystkim zaburzenia układu sercowo-naczyniowego. Nieleczona choroba Cushinga istotnie zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe i ogranicza możliwości terapii wtórnych powikłań narządowych. Śmiertelność z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego (zawał serca, niewydolność serca, udar mózgu) u osób z chorobą Cushinga jest kilkukrotnie większa w porównaniu z populacją ogólną. Wczesne rozpoznanie guza kortykotropowego przysadki, jak również dokładna ocena morfologiczna i czynnościowa układu sercowo-naczyniowego wydają się niezbędne w stratyfikacji ryzyka. Normalizacja stężenia kortyzolu poprzez skojarzone leczenie neurochirurgiczne i/lub farmakologiczne zmniejsza śmiertelność i ryzyko powikłań ze strony układów sercowo-naczyniowego i oddechowego. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie złożoności problemów klinicznych pacjentów z chorobą Cushinga, którzy w sposób szczególny wymagają opieki interdyscyplinarnej.
Description: Licencja CC-BY-NC-ND
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/441
ISSN: 1734-1531
Appears in Collections:2021 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ryzyko-sercowo-naczyniowe-u-osob-z-choroba-cushinga-problem-interdyscyplinarny.pdf170.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.