Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/387
Title: Analiza czynności bioelektrycznej siatkówki w obszarze plamki u chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem poddanych operacji zaćmy
Authors: Bohdan-Bandurska, Agnieszka
Figurska, Małgorzata
Sierdziński, Janusz
Rękas, Marek
Keywords: wysiękowe zwyrodnienie plamki związane z wiekiem
fakoemulsyfikacja
wieloogniskowa elektroretinografia
okulistyka
Issue Date: 2017
Citation: Lekarz Wojskowy
Series/Report no.: 2017; 95 (4): 367–374;
Abstract: Celem pracy jest ocena czynności elektrofizjologicznej siatkówki (jej układu czopkowego) w rejonie plamki za pomocą badania wieloogniskowej elektroretinografii w oczach z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem poddanych operacji zaćmy. Materiał i metody. Do 12‑miesięcznego prospektywnego, randomizowanego badania zakwalifikowano 50 oczu 49 chorych (średnia wieku 78,94 ±5,54 roku) z rozpoznanym nieaktywnym wysiękowym zwyrodnieniem plamki i zaćmą, uprzednio leczonych doszklistkowymi iniekcjami preparatów blokujących czynnik wzrostu śródbłonka naczyń. Wyłoniono dwie grupy pacjentów: grupę I (n=25 oczu) – chorzy, u których wykonano fakoemulsyfikację, i grupę II (n=25 oczu) – chorzy obserwowani. W obu grupach oceniano parametry wieloogniskowej elektroretinografii: gęstość odpowiedzi, latencję i amplitudę fali P1. Wyniki. W obu grupach nie stwierdzono różnic w wartościach średnich gęstości odpowiedzi, latencji i amplitudy fali P1 w kolejnych przedziałach czasowych i pomiędzy grupami (p >0,05) Wnioski. Fakoemulsyfikacja nie powoduje zmian czynności bioelektrycznej siatkówki centralnej u chorych z nieaktywną postacią AMD.
Description: Licencja CC-BY-NC-ND
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/387
ISSN: 0024-0745
Appears in Collections:2017 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
367_7_Bogdan-Bandurska.pdf194.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.