Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/371
Title: Parametry płytkowe a zaburzenia metaboliczne u chorych z nadciśnieniem tętniczym
Authors: Rozbicki, Paweł
Krzesiński, Paweł
Piotrowicz, Katarzyna
Piechota, Wiesław
Rączka, Alicja
Gielerak, Grzegorz
Skrobowski, Andrzej
Keywords: rezystyna
nadciśnienie tętnicze
płytki krwi
ryzyko sercowo-naczyniowe
Issue Date: 2017
Citation: Lekarz Wojskowy
Series/Report no.: 2017; 95 (3): 264–268;
Abstract: Wstęp. Nadciśnienie tętnicze (NT) często współistnieje z zaburzeniami metabolicznymi, wzmożoną aktywnością zapalną i prozakrzepową, a także zwiększonym wytwarzaniem adipocytokin. Średnia objętość płytek krwi (MPV) oraz stosunek średniej objętości płytek do ich liczby (MPV/PLT) wykazują związek z ryzykiem sercowo‑naczyniowym. Cel. Ocena związku między parametrami płytkowymi a wykładnikami zaburzeń kardiometabolicznych u chorych z NT. Metody. U 137 pacjentów (94 mężczyzn; średni wiek 44,9 lat) z nieleczonym NT uwzględniając płeć, oceniono związek morfologicznych parametrów płytkowych (MPV, PLT, MPV/PLT) między innymi ze stężeniem glukozy na czczo, cholesterolu frakcji HDL, LDL, triglicerydów (TG), kreatyniny i rezystyny. Wyniki. Nie zaobserwowano istotnych różnic między płciami w zakresie wartości średnich parametrów płytkowych. Jedynie u kobiet MPV i MPV/PLT korelowały istotnie ze stężeniem rezystyny (odpowiednio: R=0,43; p=0,005; R=0,39; p=0,011), kreatyniny (R=0,40; p=0,007; R=0,48; p=0,001) oraz HDL (tylko MPV/PLT: R=‑0,32; p=0,039). U mężczyzn nie stwierdzono istotnych powiązań analizowanych parametrów. Wnioski. U kobiet z NT parametry płytkowe wykazują związek z wybranymi wskaźnikami zaburzeń kardiometabolicznych, co może mieć znaczenie patofizjologiczne. Wartość kliniczna tych obserwacji wymaga dalszych badań.
Description: Licencja CC-BY-NC-ND
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/371
ISSN: 0024-0745
Appears in Collections:2017 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_Rozbicki.pdf168.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.