Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/371
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRozbicki, Paweł-
dc.contributor.authorKrzesiński, Paweł-
dc.contributor.authorPiotrowicz, Katarzyna-
dc.contributor.authorPiechota, Wiesław-
dc.contributor.authorRączka, Alicja-
dc.contributor.authorGielerak, Grzegorz-
dc.contributor.authorSkrobowski, Andrzej-
dc.date.accessioned2021-08-20T10:05:48Z-
dc.date.available2021-08-20T10:05:48Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationLekarz Wojskowypl
dc.identifier.issn0024-0745-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12564/371-
dc.descriptionLicencja CC-BY-NC-NDpl
dc.description.abstractWstęp. Nadciśnienie tętnicze (NT) często współistnieje z zaburzeniami metabolicznymi, wzmożoną aktywnością zapalną i prozakrzepową, a także zwiększonym wytwarzaniem adipocytokin. Średnia objętość płytek krwi (MPV) oraz stosunek średniej objętości płytek do ich liczby (MPV/PLT) wykazują związek z ryzykiem sercowo‑naczyniowym. Cel. Ocena związku między parametrami płytkowymi a wykładnikami zaburzeń kardiometabolicznych u chorych z NT. Metody. U 137 pacjentów (94 mężczyzn; średni wiek 44,9 lat) z nieleczonym NT uwzględniając płeć, oceniono związek morfologicznych parametrów płytkowych (MPV, PLT, MPV/PLT) między innymi ze stężeniem glukozy na czczo, cholesterolu frakcji HDL, LDL, triglicerydów (TG), kreatyniny i rezystyny. Wyniki. Nie zaobserwowano istotnych różnic między płciami w zakresie wartości średnich parametrów płytkowych. Jedynie u kobiet MPV i MPV/PLT korelowały istotnie ze stężeniem rezystyny (odpowiednio: R=0,43; p=0,005; R=0,39; p=0,011), kreatyniny (R=0,40; p=0,007; R=0,48; p=0,001) oraz HDL (tylko MPV/PLT: R=‑0,32; p=0,039). U mężczyzn nie stwierdzono istotnych powiązań analizowanych parametrów. Wnioski. U kobiet z NT parametry płytkowe wykazują związek z wybranymi wskaźnikami zaburzeń kardiometabolicznych, co może mieć znaczenie patofizjologiczne. Wartość kliniczna tych obserwacji wymaga dalszych badań.pl
dc.language.isoplpl
dc.relation.ispartofseries2017; 95 (3): 264–268;-
dc.subjectrezystynapl
dc.subjectnadciśnienie tętniczepl
dc.subjectpłytki krwipl
dc.subjectryzyko sercowo-naczyniowepl
dc.titleParametry płytkowe a zaburzenia metaboliczne u chorych z nadciśnieniem tętniczympl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
Appears in Collections:2017 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_Rozbicki.pdf168.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.