Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/350
Title: Ocena wpływu zmiany pozycji ciała na profil hemodynamiczny oceniany metodą kardiografii impedancyjnej
Authors: Karolczak, Paulina
Krzesiński, Paweł
Cebula, Aleksandra
Kolaszyńska-Tutka, Katarzyna
Gielerak, Grzegorz
Skrobowski, Andrzej
Karolczak, Natalia
Keywords: kardiografia impedancyjna
układ krążenia
pionizacja
rzut serca
Issue Date: 2017
Citation: Lekarz Wojskowy
Series/Report no.: 2017; 95 (1): 76–81;
Abstract: Wstęp. Adaptacja hemodynamiczna do zmiany pozycji ciała warunkuje prawidłową perfuzję narządową. Kardiografia impedancyjna (ICG) umożliwia nieinwazyjną ocenę reakcji układu krążenia na stres ortostatyczny w zakresie m.in. średniego ciśnienia tętniczego (MBP), częstotliwości rytmu serca (HR), wskaźnika objętości wyrzutowej (SI), systemowego oporu naczyniowego (SVRI) oraz zawartości płynu w klatce piersiowej (TFC). Określenie wpływu pozycji ciała na te parametry jest istotne dla prawidłowej interpretacji ICG. Celem badania była ocena wpływu pionizacji na profil hemodynamiczny. Metody. U 30 osób w wieku 22–74 lat wykonywano 20‑minutowe badanie ICG z rejestracją parametrów hemodynamicznych w różnych pozycjach ciała. Wyniki. Zmiana pozycji ciała z leżącej na siedzącą wiązała się ze zwiększeniem MBP, HR, SVRI oraz zmniejszeniem SI i TFC. Dla MBP, HR i TFC najistotniejszą zmianę zaobserwowano w 1. minucie po zmianie pozycji, zaś SI i SVRI zmieniały się stopniowo. Powtórne przyjęcie pozycji leżącej wiązało się z powrotem parametrów do wartości wyjściowych. Wnioski. Pozycja ciała ma istotny wpływ na parametry hemodynamiczne mierzone metodą ICG. Badania sekwencyjne powinno się wykonywać konsekwentnie w tej samej pozycji ciała.
Description: Licencja CC-BY-NC-SA
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/350
ISSN: 0024-0745
Appears in Collections:2017 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
076_10_Kolaszynska-Tutka.pdf323.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.