Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/235
Title: Analiza ekspresji genu FGFR2 u chorych na raka żołądka leczonych chemioterapią pierwszej linii opartą na fluoropirymidynie
Other Titles: FGFR2 gene expression analysis in colon cancer patientstreated with first‑line chemotherapy based on fluoropyrimidine
Authors: Jesiotr, Marzena
Supińska, Monika
Mróz, Andrzej
Wieczorek, Maciej
Chrom, Paweł
Cierniak, Szczepan
Stańczak, Aleksandra
Bodnar, Lubomir
Keywords: nowotwory żołądka
receptor czynnika wzrostu fibroblastów - typ 2
ekspresja genu
przerzuty nowotworowe
gastroenterologia
onkologia
genetyka
Issue Date: 2018
Citation: Lekarz Wojskowy
Series/Report no.: 2018 : T. 96, nr 2, s. 112-119;
Abstract: Cel. Celem badania była ocena częstości i znaczenia ekspresji receptora FGFR2 oraz amplifikacji jego genu jako potencjalnego czynnika prognostycznego i predykcyjnego. Metody. Obecność amplifikacji genu FGFR2 i ekspresji receptora FGFR2 oceniano w tkankach utrwalonych w formalinie, w bloczkach parafinowych, stosując odpowiednio oznaczenia metodą FISH i immunohistochemiczne w kohorcie zaawansowanego raka żołądka. W pilotażowym badaniu przeanalizowano dane kliniczne 36 chorych poddanych chemioterapii pierwszej linii pochodnymi fluoropirymidyny. Wyniki. Jeden z 36 chorych (3%) wykazał amplifikację genu FGFR2. Ekspresję receptora FGFR2 obserwowano u 11% (4/36) chorych, zaś nadekspresję tego receptora u 6% (2/36). W analizie jednoczynnikowej ekspresja receptora FGFR2 nie miała istotnego wpływu na PFS i OS. Analiza wieloczynnikowa wskazała, że ekspresja FGFR2 nie była niezależnym czynnikiem predykcyjnym i prognostycznym odpowiednio dla PFS i OS. Wniosek. Ekspresja FGFR2 nie okazała się niezależnym prognostykiem predykcyjnym u pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka leczonych paliatywną chemioterapią opartą na fluoropirymidynie.
Description: Licencja CC-BY-NC-SA
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/235
ISSN: 0024-0745
Appears in Collections:2018 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
111_2_Jesiotr.pdf284.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons