Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/205
Title: Powiązanie wrażliwości baroreceptorów z wydolnością fizyczną na podstawie oceny żołnierzy o różnym poziomie wytrenowania
Other Titles: Association of baroreflex sensitivity and physical fitness based on assessment of soldiers with different level of physical fitness
Authors: Wójcik, Agnieszka
Gielerak, Grzegorz
Krzesiński, Paweł
Stańczyk, Adam
Piotrowicz, Katarzyna
Keywords: odruch z baroreceptorów
aktywność fizyczna
wojskowi
choroby układu krążenia
wydolność fizyczna
spirometria
ergometria
test pochyleniowy
kardiologia
Issue Date: 2020
Citation: Lekarz Wojskowy
Series/Report no.: 2020 : T. 98, nr 1, s. 26-32;
Abstract: Wstęp. Regularny wysiłek fizyczny zwiększa aktywność części przywspółczulnej autonomicznego układu nerwowego (AUN), przez co zmienia równowagę współczulno‑przywspółczulną na korzyść tej drugiej. Cel. Ocena wrażliwości baroreceptorów (BRS) w spoczynku oraz w trakcie testów prowokacyjnych w grupach żołnierzy o przeciętnej (PW) i ponadprzeciętnej wydolności fizycznej (PPW) w celu identyfikacji parametrów BRS różnicujących te grupy. Metody. Przebadano 70 żołnierzy z PW oraz 124 zdrowych żołnierzy z PPW w wieku 18–45 lat. Oceniono BRS w spoczynku i w trakcie testów prowokacyjnych: kontrolowanego oddechu (CBT), zacisku dłoni (HGT) oraz testu pochyleniowego (TT). Wyniki. Najwyraźniejsze różnice międzygrupowe dotyczyły oceny spoczynkowej BRS: w grupie PPW zarejestrowano większą wartość alfa LF oraz alfa HF. W wyniku CBT oraz HGT nie zarejestrowano istotnych statystycznie różnic międzygrupowych. W wyniku TT w porównaniu międzygrupowym w PPW stwierdzone różnice były subtelne. Wnioski. Ocena AUN metodą BRS pozwala różnicować osoby o różnym poziomie wytrenowania. Najwyraźniejsze różnice zaobserwowano w zakresie parametrów BRS rejestrowanych w spoczynku. Ocena BRS w trakcie testów prowokacyjnych nie wykazuje na tyle istotnych różnic międzygrupowych, aby można było uznać ich wykonywanie za uzasadnione.
Description: Licencja CC-BY-NC-SA
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/205
ISSN: 0024–0745
Appears in Collections:2020 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
026_04_-_Wojcik.pdf183.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons