Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/203
Title: Nowe objawy radiologiczne w obrazach HRCT u chorych na śródmiąższową chorobę płuc w przebiegu twardziny układowej oraz RZS
Other Titles: New radiological symptoms in chest HRCT in patients with interstitial lung disease in the course of systemic sclerosis and RA
Authors: Kania-Pudło, Marta
Żabicka, Magdalena
Kisiel, Bartłomiej
Zegadło, Arkadiusz
Tłustochowicz, Witold
Maliborski, Artur
Keywords: tomografia rentgenowska komputerowa
choroby płuc śródmiąższowe
twardzina układowa
zapalenie stawów reumatoidalne
reumatologia
radiologia
Issue Date: 2020
Citation: Lekarz Wojskowy
Series/Report no.: 2020 : T. 98, nr 2, s. 141-149;
Abstract: Cel.W przebiegu układowych chorób tkanki łącznej, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów oraz twardzina układowa, dochodzi do zajęcia wielu organów, w tym płuc. Celem badania było retrospektywne porównanie częstości występowania objawów radiologicznych włóknienia płuc: „bujnego” plastra miodu, prostej krawędzi oraz czterech rogów, w badaniach HRCT klatki piersiowej, a także rozstrzeni oskrzeli i poszerzenia przełyku u pacjentów z twardziną układową (SS‑ILD) oraz reumatoidalnym zapaleniem stawów (RA‑ILD). Materiał i metoda.77 badań HRCT pacjentów z SS‑ILD i 96 z RA‑ILD oceniono pod względem stopnia włóknienia za pomocą metody opracowanej przez Warricka i zakwalifikowano do trzech grup nasilenia choroby. Określono częstość występowania objawu „bujnego” plastra miodu, objawu prostej krawędzi, objawu czterech rogów i rozstrzeni oskrzeli w poszczególnych podgrupach stopnia nasilenia włóknienia oraz częstość występowania poszerzenia przełyku. Wyniki. U chorych na twardzinę układową stwierdzono znamiennie większe nasilenie włóknienia niż u chorych na RZS (13,33 ±6,23 vs. 9,80 ±6,56, p = 0,0004). Częstość występowania objawu czterech rogów oraz łączna częstość występowania objawu „bujnego” plastra miodu, prostej krawędzi i czterech rogów była znamiennie większa w grupie SS‑ILD niż RA‑ILD (odpowiednio 9 [11,68%] vs. 1 [1,04%], p= 0,003 i 12 [15,58%] vs. 6 [6,25%], p = 0,046). Choroby te różniły się znamiennie występowaniem rozstrzeni oskrzeli (51 pacjentów z SS‑ILD [66,23%] i 22 pacjentów z RA‑ILD [22,91%], p <1 × 10‑6) i poszerzeniem przełyku (53 chorych z SS‑ILD [68,83%] i 14 chorych z RA‑ILD [14,58%], p <1 × 10‑6). Wnioski. Pomimo znamiennych różnic oceniane objawy ze względu na ich ograniczone występowanie nie pozwalają zróżnicować poszczególnych chorób tkanki łącznej odpowiedzialnych za włóknienie płuc na podstawie jedynie obrazów HRCT klatki piersiowej.
Description: Licencja CC-BY-NC-SA
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/203
ISSN: 0024–0745
Appears in Collections:2020 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
141_07_Kania_Pudlo(2).pdf1.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons