Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/87
Title: Wpływ endoskopowej operacji zatok na czynność układu oddechowego, reaktywność oskrzeli i jakość życia u pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych
Authors: Kalicka, Agata
metadata.dc.contributor.advisor: Chciałowski, Andrzej
Rapiejko, Piotr
Keywords: pulmonologia
otorynolaryngologia
jakość życia
choroby płuc
endoskopia
polipy nosa
zapalenie zatok przynosowych - leczenie
Issue Date: 2019
Abstract: Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych charakteryzuje się stanem zapalnym trwającym powyżej 12 tygodni, znacznie pogarszającym jakość życia. Obecnie w piśmiennictwie medycznym jest niewiele prac oceniających związek przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych z dolnymi drogami oddechowymi i ewentualnym jego powiązaniu z wykładnikami badań czynnościowych płuc i reaktywnością oskrzeli, ocenianą za pomocą prób prowokacyjnych z wykorzystaniem metacholiny. Wiadomym jest, że leczenie operacyjne wpływa korzystnie na poprawę warunków oddychania, mniej natomiast jest informacji dotyczących wpływu leczenia operacyjnego PZZP oraz PZZP z PN na funkcję płuc, reaktywność oskrzeli oraz na różne aspekty szeroko pojętej jakości życia. Badanie przeprowadzono u 76 chorych. Na podstawie wyników wyciągnięto wnioski.
Description: Badania wykonano w Klinicznym Oddziale Pulmonologii i Alergologii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/87
Appears in Collections:2019 rok

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.