Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/86
Title: Ocena zaburzeń krzepnięcia oraz aktywności anty-Xa enoksaparyny stosowanej w profilaktyce przeciwzakrzepowej w ciężkim zespole nerczycowym
Authors: Matyjek, Anna
metadata.dc.contributor.advisor: Rozmysłowicz, Tomasz
Rymarz, Aleksandra
Keywords: badania układu krzepnięcia krwi
enoksaparyna - stosowanie lecznicze
zespół nerczycowy
nefrologia
Issue Date: 2019
Abstract: Zespół nerczycowy jest stanem klinicznym charakteryzującym się zwiększonym ryzykiem zakrzepowo-zatorowym. W przeprowadzonym badaniu podjęto problematykę zaburzeń krzepnięcia oraz skuteczności profilaktyki przeciwzakrzepowej z zastosowaniem heparyny drobnocząsteczkowej (enoksaparyny) u pacjentów z ciężkim zespołem nerczycowym, który zdefiniowano jako białkomocz przekraczający 3,5g/dobę z towarzyszącą hipoalbuminemią ≤2,5 g/dl. Przeprowadzono prospektywne, jednoośrodkowe badanie wśród 40 pacjentów z ciężkim zespołem nerczycowym stanowiących grupę badaną oraz 40 pacjentów bez kłębuszkowego zapalenia nerek zbliżonych pod względem płci, wieku, parametrów antropometrycznych (wzrostu, masy ciała) oraz parametrów funkcji nerek. Na podstawie analizy wyników, uzyskanych w przeprowadzonym badaniu, sformułowano wnioski.
Description: Badania wykonano w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/86
Appears in Collections:2019 rok

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.