Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/444
Title: Wpływ tlenoterapii hiperbarycznej na szybkość gojenia ran w zgorzeli Fourniera
Authors: Grabińska, Agnieszka
Michalczyk, Łukasz
Ząbkowski, Tomasz
Grabińska, Anna
Kwiatkowski, Andrzej
Syryło, Tomasz
Keywords: zgorzel Fourniera
tlenoterapia hiperbaryczna
leczenie
Issue Date: 2021
Citation: Pediatria i Medycyna Rodzinna
Series/Report no.: 2021, 17 (3), p. 245–249;DOI: 10.15557/PiMR.2021.0038
Abstract: Cel: Celem badania było określenie wpływu tlenoterapii hiperbarycznej na proces gojenia ran w zgorzeli Fourniera. Materiał i metoda: Badania przeprowadzono, poddając analizie retrospektywnej przypadki 13 chorych, których leczono z powodu zgorzeli Fourniera w Wojskowym Instytucie Medycznym w okresie od października 2017 do listopada 2020 roku. Badaną grupę stanowiły wyłącznie osoby płci męskiej (n = 13) w wieku 24–83 lat. Wyodrębniono 2 podgrupy: grupa 1 – 8 pacjentów, u których zastosowano tlenoterapię hiperbaryczną jako leczenie wspomagające, grupa 2 – 5 pacjentów, u których ta terapia nie została zastosowana. Wyniki: W grupie 1 (62% grupy badanej) u 8 z 13 pacjentów zastosowano tlenoterapię hiperbaryczną jako leczenie wspomagające gojenie ran w zespole Fourniera. W grupie tej stwierdzono zdecydowane przyspieszenie tego procesu i skrócenie czasu trwania hospitalizacji (średnio 29 dni). W grupie 2 (38% grupy badanej) u 5 z 13 pacjentów czas trwania hospitalizacji był dłuższy i wynosił średnio 51 dni. Zarówno w grupie 1, jak i w grupie 2 nie odnotowano przypadków śmiertelnych. Wnioski: Uzyskane wyniki badań wykazują, że tlenoterapia hiperbaryczna wpływa korzystnie na szybkość gojenia ran w zgorzeli Fourniera, powoduje znaczne skrócenie czasu hospitalizacji chorych, a także zmniejszenie liczby wykonywanych procedur chirurgicznych.
Description: Licencja CC-BY-NC-ND
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/444
ISSN: 1734-1531
Appears in Collections:2021 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
wplyw-tlenoterapii-hiperbarycznej-na-szybkosc-gojenia-ran-w-zgorzeli-fourniera.pdf218 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons