Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/394
Title: Wysiłkowa kardiografia impedancyjna – nowa technologia, nowe możliwości
Authors: Kurpaska, Małgorzata
Krzesiński, Paweł
Gielerak, Grzegorz
Keywords: kardiografia impedancyjna
test wysiłkowy
niewydolność serca
nadciśnienie tętnicze
kardiologia
Issue Date: 2017
Citation: Pediatria i Medycyna Rodzinna
Series/Report no.: 2017, 13 (3), p. 303–310;DOI: 10.15557/PiMR.2017.0031
Abstract: Kardioimpedancja wysiłkowa jest nieinwazyjną metodą hemodynamicznej oceny układu krążenia podczas wysiłku. Dzięki technologii opartej na morfologicznej analizie fali impedancji oraz zaawansowanemu filtrowaniu artefaktów możliwe jest wykonanie badania w czasie wystąpienia objawów. W wielu badaniach potwierdzono wysoką powtarzalność i dokładność kardioimpedancji wykonywanej w trakcie wysiłku. Dotychczasowe doświadczenia kliniczne wskazują na jej przydatność w obiektywizacji zgłaszanych dolegliwości, identyfikacji podłoża hemodynamicznego obserwowanych objawów, jak również subklicznych zaburzeń funkcji układu sercowo-naczyniowego. Ocena jakościowa kształtu fali kardioimpedancji może być użyteczna w wykrywaniu zmniejszonej podatności lewej komory, dyssynchronii komór oraz przewodnienia. Analiza zmian parametrów hemodynamicznych w czasie wysiłku fizycznego może wspierać diagnostykę w chorobie niedokrwiennej serca, niewydolności serca, nadciśnieniu tętniczym i płucnym. Zmiany profilu przyrostu objętości wyrzutowej czy rzutu serca wyprzedzają objawy kliniczne i nieprawidłowości dotychczas wykrywane metodami standardowymi. Zatem zastosowanie kardioimpedancji wysiłkowej stanowi niewątpliwie wartość dodaną do klasycznych metod diagnostycznych, takich jak echokardiografia, testy wysiłkowe, co zauważono między innymi w wytycznych dotyczących wykonywania ergospirometrii z 2016 roku. Kardioimpedancja wysiłkowa jako badanie stosunkowo proste w wykonaniu, tanie i wiarygodne niewątpliwie będzie odgrywało coraz większą rolę w ocenie wydolności fizycznej pacjentów, szczególnie jako alternatywa dla oceny hemodynamicznej metodami inwazyjnymi. Dalsza ocena wartości klinicznej kardioimpedancji wysiłkowej powinna być celem przyszłych badań naukowych.
Description: Licencja CC-BY-NC-ND
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/394
ISSN: 1734-1531
Appears in Collections:2017 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
wysilkowa-kardiografia-impedancyjna-nowa-technologia-nowe-mozliwosci.pdf239.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.