Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/386
Title: Analiza zmian grubości naczyniówki u chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem leczonych afliberceptem – doniesienie wstępne
Authors: Jamiołkowska, Izabela
Figurska, Małgorzata
Sieradziński, Jacek
Rękas, Marek
Keywords: zwyrodnienie plamki związane z wiekiem
grubość naczyniówki
CT
antyVEGF
aflibercept
okulistyka
Issue Date: 2017
Citation: Lekarz Wojskowy
Series/Report no.: 2017; 95 (4): 362–366;
Abstract: Cel. Analiza poddołkowej grubości naczyniówki u chorych z nowo rozpoznaną wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w początkowej fazie terapii afliberceptem. Materiał i metody. W badaniu prospektywnym przebadano 39 oczu 39 chorych z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, w wieku 78,10 ±9 lat. Chorzy otrzymali 3 nasycające dawki afliberceptu w postaci iniekcji do komory ciała szklistego w odstępach 4‑tygodniowych. Badania przeprowadzano przed włączeniem leczenia i 7 tygodni po podaniu ostatniej dawki leku. Analiza statystyczna uwzględniła: (1) typy zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, (2) zmiany ostrości wzroku, (3) aktywność choroby po 3 nasycających iniekcjach afliberceptu. Wyniki. Średnia poddołkowa grubość naczyniówki zmniejszyła się istotnie z 197,9 ±113,8 μm do 183,74 ±110,0 μm (p <0,05). W podgrupie z poprawą i stabilizacją ostrości wzroku średnia poddołkowa grubość naczyniówki uległa istotnej redukcji z 217,58 ±111,8 μm do 199,88 ±111,3 μm (p <0,05). W podgrupie bez aktywności choroby stwierdzono istotną redukcję poddołkowej grubości naczyniówki z 196,95 ±122,9 μm do 178,50 ±112,8 μm (p <0,05). Wnioski. Poddołkowa grubość naczyniówki ulega redukcji u chorych na postać wysiękową zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem leczonych afliberceptem. Redukcja poddołkowej grubości naczyniówki towarzyszy poprawie lub stabilizacji ostrości wzroku oraz wygaszeniu aktywności choroby.
Description: Licencja CC-BY-NC-ND
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/386
ISSN: 0024-0745
Appears in Collections:2017 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
362_6_Jemiolkowska.pdf440.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.