Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/368
Title: Rola polimorfizmów genów w zespole policystycznych jajników
Authors: Jerzak, Małgorzata
Szafarowska, Monika
Dziech, Edyta
Baranowski, Włodzimierz
Keywords: zespół policystycznych jajników
polimorfizm pojedynczego nukleotydu
GWAS – polimorfizm pozostający w asocjacji z chorobą
Issue Date: 2017
Citation: Lekarz Wojskowy
Series/Report no.: 2017; 95 (2): 225–231;
Abstract: Zsekwencjonowanie genomu ludzkiego oraz dynamiczny rozwój technik biologii molekularnej umożliwiają prowadzenie badań na poziomie całego genomu. Identyfikacja genetycznych czynników ryzyka, które kształtują zmienność w zakresie podatności na powszechnie występujące choroby, skupia się na badaniu genomu pod kątem obecności wariantów genetycznych/polimorfizmów pozostających w asocjacji z chorobą – GWAS (genome‑wide assosiation study). Wiele badań przeprowadzono nad poznaniem patogenezy zespołu policystycznych jajników, która nadal pozostaje niewyjaśniona. Uważa się, że w ponad 70% przypadków zespół policystycznych jajników ma podłoże genetyczne. Prowadzone badania obejmują głównie zmienności genów biorących udział w regulacji hormonów płciowych, genów wrażliwości na insulinę, genów zwiększających ryzyko chorób sercowo‑naczyniowych oraz genów zaangażowanych w biosyntezę i detoksykację steroidów. Głównym celem prowadzonych badań jest znalezienie pojedynczego genu/polimorfizmu będącego markerem PCOS.
Description: Licencja CC-BY-NC-SA
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/368
ISSN: 0024-0745
Appears in Collections:2017 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_Jerzak.pdf228.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.