Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/357
Title: Jakość życia u osób przewlekle chorych
Authors: Skrzyński, Wiesław
Rzepecki, Piotr
Lazar-Sito, Dorota
Jędrzejczak, Ewa
Keywords: jakość życia
choroby przewlekłe
poziom zadowolenia z poszczególnych dziedzin życia
zadowolenie z życia
Issue Date: 2017
Citation: Lekarz Wojskowy
Series/Report no.: 2017; 95 (2): 144-148;
Abstract: Zasadniczym zadaniem holistycznego podejścia w medycynie oraz psychologii zdrowia jest poszukiwanie uwarunkowań i sposobów pomagających człowiekowi w radzeniu sobie z chorobą oraz jej skutkami, a w konsekwencji przeżywania satysfakcji z własnego życia. W ocenach ogólnej satysfakcji z własnego życia badanych grup przewlekle chorych występują istotne statystycznie różnice pomiędzy osobami zdrowymi a chorymi na astmę i na nadciśnienie tętnicze. Pomiędzy wyodrębnionymi grupami chorych nie stwierdzono natomiast istotnych różnic. Osoby zdrowe i przewlekle chore różnią się, w sposób znaczący, w ocenie zadowolenia w pięciu dziedzinach własnego życia. Ich oceny różnią się najsilniej, co wydaje się oczywiste, w ocenie własnego zdrowia. Na drugim miejscu pod względem różnic znajduje się ocena zadowolenia z aktywności seksualnej. Miejsce trzecie zajmuje ocena satysfakcji z sytuacji finansowej, co również wydaje się oczywiste, ponieważ może stanowić bezpośredni skutek możliwości podejmowania aktywności zawodowej i wydatków związanych z leczeniem. Kolejne zauważalne różnice w ocenie osób zdrowych i przewlekle chorych dotyczą poczucia zadowolenia z własnej osoby oraz z małżeństwa. Najsłabiej jakość własnego życia oceniają chorzy na astmę i chorzy na nowotwór.
Description: Licencja CC-BY-NC-SA
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/357
ISSN: 0024-0745
Appears in Collections:2017 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03_Skrzynski.pdf152.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.