Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/349
Title: Czynniki prognostyczne dla czasu wolnego od progresji oraz przeżycia całkowitego u pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka leczonych chemioterapią pierwszej linii opartą na fluoropirymidynie
Authors: Chrom, Paweł
Bodnar, Lubomir
Korniluk, Jan
Keywords: zaawansowany rak żołądka
chemioterapia
fluoropirymidyna
czynniki prognostyczne
czas wolny od progresji choroby
czas przeżycia całkowitego
Issue Date: 2017
Citation: Lekarz Wojskowy
Series/Report no.: 2017; 95 (1): 68–75;
Abstract: Wstęp. Chemioterapia oparta na fluoropirymidynie (fluoropyrimidine‑based chemotherapy – FBC) pozostaje standardem w pierwszej linii leczenia paliatywnego pacjentów chorych na zaawansowanego raka żołądka (advanced gastric cancer – AGC). Cel pracy. Identyfikacja czynników wpływających na czas wolny od progresji choroby (progression‑free survival – PFS) oraz czas przeżycia całkowitego (overall survival – OS) w tej grupie chorych. Materiał i metody. Badanie retrospektywne objęło kolejnych pacjentów z AGC, u których rozpoczęto pierwszą linię FBC w latach 2010–2015 w Klinice Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego (Warszawa, Polska). Estymatora Kaplana‑Meiera użyto do wyznaczenia median dla PFS i OS. Wieloczynnikowej regresji proporcjonalnego hazardu Coxa użyto do identyfikacji czynników niezależnie związanych z PFS i OS. Wyniki. Do analiz włączono 129 pacjentów. Mediany PFS i OS wyniosły odpowiednio 4,3 i 8,0 miesięcy. Czynnikami prognostycznymi dla PFS były: stan sprawności według skali ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group performance status – ECOGPS; hazard ratio [HR]: 2,198, p = 0,029), obecność przerzutów do otrzewnej (peritoneal metastases [PM]; HR: 1,920, p = 0,025) i obecność przerzutów do płuc (lung metastases[LM]; HR: 2,259, p = 0,046). Czynnikami prognostycznymi dla OS były: ECOGPS (HR: 2,419, p = 0,017), PM (HR: 1,776, p = 0,037), LM (HR: 2,864, p = 0,007) i stężenie albuminy we krwi (serum albumin [SA]; HR: 0,524, p = 0,047). Wnioski. ECOGPS, PM i LM były niezależnie związane z PFS, a ECOGPS, PM, LM i SA – z OS.
Description: Licencja CC-BY-NC-SA
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/349
ISSN: 0024-0745
Appears in Collections:2017 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
068_9_Chrom.pdf307.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.