Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/348
Title: Ocena skuteczności rękawowej resekcji żołądka w leczeniu otyłości olbrzymiej
Authors: Sekuła, Marzena
Paśnik, Krzysztof
Keywords: otyłość olbrzymia
chirurgia bariatryczna
skuteczność operacji
Issue Date: 2017
Citation: Lekarz Wojskowy
Series/Report no.: 2017; 95 (1): 64–87;
Abstract: Cel badania. Celem badania było sprawdzenie odległych wyników rękawowej resekcji żołądka w leczeniu otyłości olbrzymiej. Procedura. Przeprowadzono badanie podłużne w Klinice Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej, Onkologicznej i Torakochirurgii WIM w Warszawie. Materiał i metody. W badaniu zastosowano kwestionariusz wywiadu. Przedmiotem analizy były: wskaźnik BMI (body mass index) oraz wskaźnik %EWL (percent of excess weight loss). Wyniki. Średnia masa ciała badanych po roku od operacji wyniosła M=91,8 kg; SD=16,37, a po 2,5 roku M=91,3 kg; SD=13,15, co przy średniej wyjściowej masie ciała równej 141,2 kg; SD=25,54, oznacza redukcję o 44,7 kg; SD=15,48. Otrzymana różnica jest istotna statystycznie. Średnia wartość BMI u badanych przed operacją wynosiła M=47,55; SD=6,82, rok po operacji M=31; SD=4,56, a 2,5 roku po operacji M=30,85; SD=3,46. Skuteczność operacji %EWL rok po jej wykonaniu wynosiła średnio: M=61,97%, SD=14,43%, a po upływie 2,5 roku średni %EWL wynosił: M=60,78%, SD=12,88. Wnioski. Chirurgia bariatryczna jest skuteczna w walce z otyłością olbrzymią, a jej wyniki są trwałe w długim okresie.
Description: Licencja CC-BY-NC-SA
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/348
ISSN: 0024-0745
Appears in Collections:2017 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
064_08_Sekula.pdf195.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.