Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/347
Title: Zanieczyszczenia powietrza – czym oddychamy w Polsce?
Authors: Badyda, Artur
Majewski, Grzegorz
Dąbrowiecki, Piotr
Rogula-Kozłowska, Wioletta
Keywords: zanieczyszczenie powietrza
źródła emisji zanieczyszczeń
jakość powietrza
zagrożenia zdrowotne
Issue Date: 2017
Citation: Lekarz Wojskowy
Series/Report no.: 2017; 95 (1): 46–58;
Abstract: Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego stanowi obecnie jeden z najbardziej kluczowych czynników warunkujących degradację środowiska naturalnego, wpływających negatywnie zarówno na świat roślin i zwierząt, jak i na konstrukcje oraz materiały budowlane, a przede wszystkim na zdrowie i jakość życia człowieka. Europejska Agencja Środowiska wskazuje, że przedwczesne zgony 520 tys. mieszkańców Unii Europejskiej (w tym ponad 51 tys. Polaków) w skali roku przypisuje się zanieczyszczeniu powietrza bardzo drobnym pyłem (tzw. PM2,5), dwutlenkiem azotu i ozonem troposferycznym. W największym stopniu są z tym zjawiskiem związane emisje z sektora komunalno‑bytowego oraz z transportu, w mniejszym zaś stopniu z sektora produkcji i dystrybucji energii oraz z przemysłu. Emisje te przekładają się na jedne z największych stężeń zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, w skali całej Unii Europejskiej. Skutkiem tej sytuacji jest ponadprzeciętnie duże narażenie Polaków na zanieczyszczone powietrze, skutkujące m.in. wspomnianym dużym wskaźnikiem umieralności na tle pozostałych 27 krajów UE.
Description: Licencja CC-BY-NC-SA
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/347
ISSN: 0024-0745
Appears in Collections:2017 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
046_6a_Batyda.pdf283.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.