Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/250
Title: Zastosowanie aparatu TIPSTIM w celu wzmocnienia procesów plastyczności mózgu i poprawy efektywności leczenia – opis przypadku
Other Titles: Use of TIPSTIM device to strengthen the brain plasticity processes and improve treatment effectiveness – a case report
Authors: Wyszyńska, Elżbieta
Krawczyk, Andrzej
Motrycz, Grzegorz
Wiśniewska, Sylwia
Mróz, Józef
Keywords: krwotok podpajęczynówkowy
udar mózgu
niedokrwienie mózgu
neurologia
rehabilitacja
Issue Date: 2018
Citation: Lekarz Wojskowy
Series/Report no.: 2018 : T. 96, nr 3, s. 249-254;
Abstract: Zaburzenia czuciowo‑ruchowe kończyny górnej towarzyszące niedowładom połowiczym powodują utrudnienia w czynnościach precyzyjnych, zaburzają procesy samoobsługi oraz umiejętność manipulacji i motorykę małą. Mogą rozwinąć się wskutek uszkodzeń OUN, m.in. jako następstwa krwotoków śródmózgowych i powikłań ich leczenia. W artykule przedstawiono opis przypadku 39‑letniej kobiety z niedowładem piramidowym lewostronnym w następstwie krwotoku śródmózgowego z pękniętego tętniaka tętnicy łączącej przedniej. Leczenie neurochirurgiczne metodą embolizacji było powikłane wtórnym udarem niedokrwiennym spoidła wielkiego. W artykule opisano kompleksowe usprawnianie pacjentki w Klinice Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej WIM. W procesie rehabilitacji kompleksowej zastosowano dodatkowo metodę przezskórnej stymulacji zakończeń czuciowych (rSS) z wykorzystaniem aparatu TIPSTIM w celu wzmocnienia procesów plastyczności mózgu i poprawy efektywności leczenia.
Description: Licencja CC-BY-NC-SA
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/250
ISSN: 0024-0745
Appears in Collections:2018 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
249_9_Wyszynska.pdf3.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons