Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/245
Title: Stężenie uromoduliny w surowicy pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w stadiach III–V. Korelacje z parametrami przesączania kłębuszkowego i markerami gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz kostnej
Other Titles: Uromodulin serum concentration in patients with chronic kidney disease stages 3 to 5. Correlations with markers of glomerular filtration rate and markers of calcium‑phosphate and bone metabolism
Authors: Wójtowicz, Magdalena
Piechota, Wiesław
Rączka, Alicja
Galas, Katarzyna
Podstawka, Izabela
Literacki, Sławomir
Woźniak-Kosek, Agnieszka
Keywords: niewydolność nerek przewlekła
uromodulina
markery biologiczne
nefrologia
Issue Date: 2018
Citation: Lekarz Wojskowy
Series/Report no.: 2018 : T. 96, nr 3, s. 213-220;
Abstract: Uromodulina stanowi w warunkach fizjologicznych główne białko moczu. Ulega wyłącznie ekspresji we wstępującym ramieniu grubym pętli Henlego oraz w początkowym odcinku kanalika dystalnego nerki. Stwarza to możliwość przeprowadzania badań, które mogłyby rozszerzyć zastosowanie oznaczania uromoduliny w surowicy pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PChN) w różnym stadium zaawansowania jako markera związanego z upośledzeniem funkcji kanalików nerkowych. Celem podjętych badań było określenie związku stężenia uromoduliny w surowicy z rutynowymi markerami dysfunkcji nerek oraz różnymi miarami przesączania kłębuszkowego u pacjentów z PChN w stadiach III–V. Dodatkowym zamierzeniem było sprawdzenie, czy istnieje korelacja stężenia uromoduliny z markerami gospodarki wapniowo‑fosforanowej oraz kostnej u tych pacjentów. Badaniu poddano 119 pacjentów z PChN w stadiach III–V. Grupę kontrolną stanowiły 32 osoby. Wykonane zostały u nich oznaczenia parametrów nerkowych, markerów z zakresu gospodarki wapniowo‑fosforanowej i kostnej. Przeprowadzone analizy wykazały statystycznie istotne różnice średnich stężeń uromoduliny w surowicy pomiędzy grupami pacjentów z PChN i grupą kontrolną (grupa kontrolna 188,2 ±72,5 ng/ml,stadium III 70,9 ±40,0 ng/ml, stadium IV 37,3 ±15,7 ng/ml, stadium V 18,7 ±14,1 ng/ml [p = 0,000]). Stężenia uromoduliny w surowicy były wyraźnie statystycznie istotnie skorelowane z miarami przesączania kłębuszkowego wyrażonymi równaniami CKD‑EPI Cystatin C i CKD‑EPI Creatinine‑Cystatin C w badanych grupach w stadiach III–V PChN. Wykazano statystycznie istotne korelacje w stadium V choroby pomiędzy stężeniem uromoduliny i parametrami gospodarki kostnej. Stężenie uromoduliny w surowicy może być dodatkowym markerem wzbogacającym ocenę funkcjonowania nerek w różnych stadiach zaawansowania PChN. Małe stężenie uromoduliny w surowicy może wskazywać na zaburzenia metabolizmu kostnego u chorych leczonych nerkozastępczo.
Description: Licencja CC-BY-NC-SA
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/245
ISSN: 0024-0745
Appears in Collections:2018 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
213_3_Wojtowicz.pdf633.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons