Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/238
Title: Naczyniak płodowy odcinka szyjnego rdzenia kręgowego – opis przypadku
Other Titles: Angioblastoma in the cervical segment of the spinal cord - a case report.
Authors: Gniadek-Olejniczak, Katarzyna
Mróz, Józef
Tomczykiewicz, Kazimierz
Grala, Bartłomiej
Wiśniewska, Sylwia
Cegielska, Joanna
Keywords: Choroba von Hippela-Lindaua
tomografia rentgenowska komputerowa
naczyniak krwionośny zarodkowy
nowotwory rdzenia kręgowego
immunohistochemia
neurologia
onkologia
Issue Date: 2018
Citation: Lekarz Wojskowy
Series/Report no.: 2018 : T. 96, nr 2, s. 143-146;
Abstract: Naczyniak płodowy jest rzadkim, wolno rosnącym nowotworem o charakterze łagodnym, lokalizującym się zwykle w tylnej jamie czaszki i rdzeniu kręgowym. Częściej występuje u dzieci. Bardzo powolny rozrost powoduje długotrwałą kompensację deficytów neurologicznych. W pracy przedstawiono opis 50‑letniej chorej z podstępnie narastającymi objawami sugerującymi uszkodzenie splotu ramiennego. W związku z niediagnostycznym wynikiem badania TK odcinka szyjnego kręgosłupa oraz niejednoznacznymi wynikami badań neurofizjologicznych wykonano badanie MRI odcinka szyjnego kręgosłupa pomimo posiadania przez chorą rozrusznika serca. Badanie ujawniło obecność guza w obrębie szyjnego odcinka rdzenia kręgowego. Chorą zoperowano, a badanie anatomopatomorfologiczne wykazało naczyniaka płodowego. Prezentowany przypadek demonstruje, jak zmienną symptomatologię mogą prezentować zmiany wewnątrzrdzeniowe oraz jak istotną rolę w diagnostyce odgrywa badanie MRI u chorych ze stymulatorem mięśnia sercowego.
Description: Licencja CC-BY-NC-SA
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/238
ISSN: 0024-0745
Appears in Collections:2018 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
142_6_Gniadek.pdf805.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons