Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/237
Title: Poczucie sensu własnego życia pacjentów przewlekle chorych
Other Titles: The purpose in life of chronically ill people
Authors: Skrzyński, Wiesław
Rzepecki, Piotr
Chojnacki, Tomasz
Lazar-Sito, Dorota
Jędrzejczak, Ewa
Keywords: choroba przewlekła
religia a medycyna
jakość zycia
satysfakcja osobista
relacje rodzinne
psychiatria i psychologia
Issue Date: 2018
Citation: Lekarz Wojskowy
Series/Report no.: 2018 : T. 96, nr 2, s. 138-142;
Abstract: Wymiar duchowy stanowi czwarty wymiar ludzkiego istnienia, uzupełniając trzy pozostałe: fizyczny, psychiczny i społeczny. Może on zarówno sprzyjać zdrowiu – poprzez nadawanie czy raczej nieustanne odkrywanie sensu życia, cierpienia i umierania, jak i wpływać negatywnie – bierne oddanie się Istocie Najwyższej, wiążące się z bezczynnym oczekiwaniem na interwencję, czy religijne interpretowanie przyczyn choroby prowadzące do przeżywania jej w poczuciu winy, niesprawiedliwości, krzywdy. Poczucie sensowności wyraża się motywacją jednostki do działania, jest to równocześnie stopień, w jakim człowiek przeżywa swoje istnienie zarówno w wymiarze poznawczym, jak i emocjonalnym, dochodząc do ostatecznej konkluzji, że jego życie ma sens. Prezentowane badanie ma na celu sprawdzenie, czy i w jakim stopniu osoby zdrowe różnią się w nasileniu poczucia sensu własnego życia od osób przewlekle chorych oraz czy poszczególne grupy osób przewlekle chorych różnią się oczekiwaniami wobec przyszłości i pod względem oceny swoich relacji z bliskimi.
Description: Licencja CC-BY-NC-SA
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/237
ISSN: 0024-0745
Appears in Collections:2018 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
137_5a_Skrzynski.pdf148.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons