Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/231
Title: Rozległa torbiel korzeniowa żuchwy – opis przypadku
Other Titles: Extensive radicular cyst in mandible – a case report
Authors: Rożko, Jacek
Martiszek, Piotr
Chloupek, Aldona
Domański, Wojciech
Patera, Janusz
Keywords: torbiel korzeniowa
choroby żuchwy
biopsja
tomografia komputerowa rentgenowska
radiografia panoramiczna
stomatologia
Issue Date: 2018
Citation: Lekarz Wojskowy
Series/Report no.: 2018 : T. 96, nr 1, s. 42-47;
Abstract: W pracy przedstawiono przypadek pacjenta z rozległą torbielą korzeniową żuchwy. Torbiele korzeniowe, zwłaszcza rozległe, należy różnicować z innymi typami torbieli, guzami łagodnymi, szkliwiakami, centralnymi ziarniniakami olbrzymiokomórkowymi, niektórymi postaciami dysplazji włóknistej oraz guzami złośliwymi. Zmiany te najczęściej są asymptomatyczne, dlatego ważna jest okresowa diagnostyka radiologiczna, zwłaszcza u pacjentów z obciążeniami ogólnymi, w przypadku których wskazane jest wykluczenie ognisk infekcji zębopochodnej. Opierając się na dostępnym piśmiennictwie, pełnej diagnostyce radiologicznej, klinicznej i histopatologicznej zmiany, w dalszym etapie zastosowano niestandardowy schemat postępowania terapeutycznego. Odroczono zabieg enukleacji do czasu znamiennej odbudowy kości, co pozwoliło uniknąć rozległego zabiegu chirurgicznego.
Description: Licencja CC-BY-NC-SA
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/231
ISSN: 0024-0745
Appears in Collections:2018 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
042_7_Rozko.pdf4.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons