Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/229
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBędzichowska, Agata-
dc.contributor.authorWawrzyniak, Agata-
dc.contributor.authorMews, Judyta-
dc.contributor.authorLipińska-Opałka, Agnieszka-
dc.contributor.authorMilart, Joanna-
dc.contributor.authorMurawski, Piotr-
dc.contributor.authorKalicki, Bolesław-
dc.date.accessioned2021-02-19T08:50:06Z-
dc.date.available2021-02-19T08:50:06Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationLekarz Wojskowypl
dc.identifier.issn0024-0745-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12564/229-
dc.descriptionLicencja CC-BY-NC-SApl
dc.description.abstractWstęp. Jednymi z najczęściej występujących problemów zdrowotnych u dzieci są wady postawy. Etiologia i patogeneza tej grupy chorób to zjawiska wciąż jeszcze mało poznane. Cel pracy. Ocena zaburzeń gospodarki wapniowo‑fosforanowej (Ca‑P) u dzieci z wadami postawy. Materiał i metody. Analizie retrospektywnej poddano dokumentację dzieci hospitalizowanych na oddziale pediatrycznym w okresie od lutego 2015 do listopada 2016 roku. Grupę badaną stanowiło 30 dzieci ze stwierdzoną w badaniu przedmiotowym wadą postawy. Do grupy kontrolnej wybrano 30 pacjentów, u których przed rozpoczęciem badania nie podejrzewano zaburzeń w zakresie układu ruchu ani odchyleń parametrów gospodarki Ca‑P. Grupy porównano w zakresie stężeń parametrów gospodarki Ca‑P w surowicy krwi oraz wydalania krystaloidów z moczem. Wyniki. Stwierdzono mniejsze wartości oznaczanych parametrów laboratoryjnych (Ca, Mg, P, ALP, witaminy D3) w surowicy krwi w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną. W grupie badanej obserwowano istotnie statystycznie większe wartości w zakresie wydalania jonów wapnia w dobowej zbiórce moczu. Odnotowano 40% koincydencję wad postawy z kamicą układu moczowego. Wnioski. Otrzymane wyniki potwierdzają rolę gospodarki Ca‑P w kształtowaniu się postawy populacji pediatrycznej. Konieczne jest monitorowanie jej parametrów oraz ocena układu moczowego pod kątem występowania złogów u dzieci z wadami postawy.pl
dc.language.isoplpl
dc.relation.ispartofseries2018 : T. 96, nr 1, s. 32-37;-
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectpostawa ciałapl
dc.subjectzaburzenia przemiany wapniapl
dc.subjectskrzywienie kręgosłupa - etiopatogenezapl
dc.subjectbadania retrospektywnepl
dc.subjecttraumatologia i ortopediapl
dc.subjectpediatriapl
dc.titleZaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci z wadami postawypl
dc.title.alternativeCalcium‑phosphate metabolism disorders in children with faulty posturepl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
Appears in Collections:2018 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
032_5_Bedzichowska.pdf285.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons