Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/220
Title: Kule grzybicze zatok przynosowych i jam nosa u chorych Kliniki Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego w latach 2000–2017
Other Titles: Paranasal sinus and nasal cavity fungus balls among patients of the Otolaryngology Department of the Military Institute of Medicine between 2000–2017
Authors: Sobolewska, Monika
Szczygielski, Kornel
Cierniak, Szczepan
Gałusza, Barbara
Jurkiewicz, Dariusz
Issue Date: 2019
Citation: Lekarz Wojskowy
Series/Report no.: 2019 : T. 97, nr 1, s. 30-34;
Abstract: Cel pracy. Jakościowa i ilościowa analiza przypadków kul grzybiczych nosa i zatok przynosowych u chorych Kliniki Otolaryngologii WIM w Warszawie w latach 2000–2017. Materiał i metody. Grupa badana to 101 chorych leczonych z powodu guza grzybiczego w latach 2000–2017. Troje pacjentów poddano w tym czasie leczeniu dwukrotnie, tym samym analizowano 104 interwencje zabiegowe. Retrospektywnej ocenie poddano dane metrykalne chorych, lokalizację i symetrię zmian, typ przeprowadzonej interwencji oraz czynniki szczególne towarzyszące chorobie. Wyniki. 80 przypadków kul grzybiczych dotyczyło jednostronnie zatoki szczękowej, 10 – zatoki klinowej, 3 – sitowia przedniego i 1 – jamy nosowej. Izolowane kule grzybicze nie występowały w komórkach sitowia tylnego i w zatoce czołowej. Stwierdzono współwystępowanie guzów grzybiczych w kilku zatokach przynosowych, w zatoce szczękowej i jamie nosa oraz przypadki obustronnego ich występowania. Wszyscy chorzy poddani zostali leczeniu operacyjnemu bez osłony leków przeciwgrzybiczych. 78,8% interwencji zabiegowych stanowiła procedura FESS. W 102 przypadkach czynnikiem etiologicznym kuli grzybiczej były grzyby z rodzaju Aspergillus, w kolejnych dwóch Candida. Wnioski. Kule grzybicze występują najczęściej jednostronnie i zajmują zatokę szczękową. Związane są zwykle z zakażeniem kropidlakiem. FESS jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia chorych.
Description: Licencja CC-BY-NC-SA
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/220
ISSN: 0024–0745
Appears in Collections:2019 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
030_5_Sobolewska.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons