Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/210
Title: Analiza cytometryczna materiału z biopsji transbronchialnej węzła chłonnego u chorych na sarkoidozę płuc
Other Titles: Cytometric analysis of transbronchial lymph node biopsyin patients with lung sarcoidosis
Authors: Sokołowski, Rafał
Rząd, Michał
Rutkowska, Elżbieta
Jahnz-Różyk, Karina
Keywords: sarkoidoza płuc - diagnostyka
cytometria przepływowa
biopsja - metody
ultrasonografia
pulmonologia
Issue Date: 2019
Citation: Lekarz Wojskowy
Series/Report no.: 2019 : T. 97, nr 2, s. 118-122;
Abstract: Sarkoidoza płuc jest uogólnioną chorobą ziarniniakową o nieznanej etiologii, której często towarzyszy limfadenopatia śródpiersia. Jedną z metod pomocnych w diagnostyce różnicowej sarkoidozy jest ocena cytologiczna materiału pochodzącego z dróg oddechowych oraz oznaczenie w nim stosunku limfocytów T pomocniczych (CD4)do limfocytów T supresorowych/cytotoksycznych (CD8). Celem pracy była ocena cytometryczna materiału pochodzącego z biopsji transbronchialnej węzła chłonnego, pobranego zużyciem techniki TBNB‑EBUS, oraz ocena jej przydatności w diagnostyce chorych na sarkoidozę płuc. Rozpoznanie sarkoidozy ustalono u 12 z 23 badanych chorych z limfadenopatią śródpiersia. U chorych na płucną postać sarkoidozy w badanym materiale istotnie częściej stwierdzano zwiększony odsetek limfocytów CD8+ (19,34 ±7,98%, mediana 19,8%). Objawy zapalenia stawów występowały natomiast istotnie częściej u chorych ze zwiększonym odsetkiem limfocytów T CD3+ (64,49 ±11,9%; mediana 65,85%). Wykazano, że cytometria przepływowa materiału cytologicznego z TBNB‑EBUS w powiązaniu z danymi klinicznymi jest przydatna w diagnostyce sarkoidozy płuc.
Description: Licencja CC-BY-NC-SA
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/210
ISSN: 0024–0745
Appears in Collections:2019 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
118_4_Sokolowski.pdf246.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons