Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/132
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGil, Jerzy-
dc.contributor.advisorDyrla, Przemysław-
dc.contributor.authorChmielewska, Magdalena-
dc.date.accessioned2020-03-02T10:27:41Z-
dc.date.available2020-03-02T10:27:41Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12564/132-
dc.descriptionBadania wykonano w Klinice Gastroenterologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawiepl
dc.description.abstractChoroba związana z Clostridium difficile (CZCD) jest jedną z najczęstszych przyczyn biegunki poantybiotykowej. Przebieg CZCD może być łagodny, ciężki lub powikłany. Zapadalność i śmiertelność wzrastają z biegiem lat, pomimo modyfikacji zaleceń i metod leczenia. Stratyfikacja ryzyka i wdrożenie adekwatnego leczenia stanowią ważny element postępowania, mający na celu zmniejszenie powikłań i nawrotów. Istnieje relatywnie niewiele doniesień epidemiologicznych w Polsce, uwzględniających ocenę czynników ryzyka śmiertelności w przebiegu CZCD. Celem pracy była ocena wpływu czynników ryzyka na śmiertelność, analiza epidemiologiczna oraz opracowanie prognostycznego modelu ryzyka zgonu w przebiegu choroby związanej z Clostridium difficile. Przeprowadzono retrospektywną analizę przebiegu choroby związanej z Clostridium difficile u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie w okresie od stycznia 2012 roku do sierpnia 2016 roku. Badaniem objęto pełnoletnich chorych z postawionym rozpoznaniem infekcji o etiologii Clostridium difficile. Na podstawie analizy jednoczynnikowej i wieloczynnikowej oceniono wpływ poszczególnych czynników na śmiertelność w przebiegu CZCD. Model rokowniczy oceniono wyznaczając pole pod krzywą ROC, trafność i odchylenie resztowe. Za istotne prawdopodobieństwo testowe uznano p<0,05. Całość analizy statystycznej przeprowadzono w środowisku R. 402/12929 pacjentów spełniło kryteria rozpoznania choroby związanej z Clostridium difficile. Średnia roczna zapadalność wyniosła 31,1/1000/rok. Średnia wieku pacjentów wynosiła 79,8 lat (±11,2). Śmiertelność w badanej grupie wyniosła 21,6%. Na podstawie modelu regresji logistycznej, stwierdzono istotną korelację ze śmiertelnością i następującymi czynnikami: wiek (p=0,039), gorączka (p=0,03), liczba leukocytów (p=0,02), stężenie albuminy w surowicy krwi (p=0,005), stężenie mocznika w surowicy krwi (p<0,0001). Trafność modelu wyniosła 83%, a AUC odpowiednio - 0,81. W pięcioczynnikowym modelu prognostycznym zgonu uzyskano oszacowaną śmiertelność 14,3%, będącą wartością graniczną dla ciężkiego przebiegu CZCD. Bez związku ze śmiertelnością w przebiegu CZCD pozostawały: płeć, rodzaj antybiotyku, inhibitory pompy protonowej, probiotyki. W badaniu wykazano istotną statystycznie korelację ze śmiertelnością w przebiegu CZCD dla pięciu czynników ryzyka: wieku, gorączki, stężenia albuminy i mocznika w surowicy krwi oraz liczby leukocytów. W odniesieniu do parametrów wydolności nerek stężenie mocznika w surowicy krwi miało wyższą wartość prognostyczną niż stężenie kreatyniny w surowicy krwi. Podkreślono, że szacowanie ryzyka ma kluczowe znaczenie dla rokowania i wyboru leczenia.pl
dc.language.isoplpl
dc.subjectgastroenterologiapl
dc.subjectmikrobiologia i parazytologiapl
dc.subjectclostridium difficilepl
dc.subjectzakażenia clostridiumpl
dc.titleCzynniki ryzyka śmiertelności w chorobie związanej z Clostridium difficilepl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesispl
Appears in Collections:2018 rok

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.