Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/104
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBaranowski, Włodzimierz-
dc.contributor.authorTryfonyuk, Liliya-
dc.date.accessioned2020-02-25T08:03:17Z-
dc.date.available2020-02-25T08:03:17Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12564/104-
dc.descriptionBadania wykonano w Szpitalu Regionalnym w Równem (Ukraina)pl
dc.description.abstractZaburzenia statyki narządu płciowego (pelvic organ prolapse–POP) występujące u około 14% kobiet są jedną z głównych przyczyn dyskomfortu i dolegliwości ze strony dolnej części układu moczowego (lower urinary tract symptoms-LUTS). POP jest jedną z najczęstszych przyczyn operacji u kobiet (w USA rocznie wykonuje się ponad 300 tys. zabiegów rekonstrukcyjnych dna miednicy). U około 40% kobiet z POP towarzyszą LUTS. Mimo postępów w zakresie nowych technik operacyjnych i zastosowania technologicznie zaawansowanych materiałów, leczenie POP nadal wiąże się z dość wysokim odsetkiem nawrotów i koniecznością reoperacji (5.3-11.3%). Dotychczasowe badania morfologicznych zmian w budowie tkanki łącznej przy tych zaburzeniach mają jedynie charakter opisowy, brak natomiast danych dotyczących korelacji pomiędzy strukturą a funkcją. Obecnie stosowane mikroskopowe metody oceny tkanki łącznej nie pozwalają na ocenę stanu czynnościowego a tym samym ryzyka wystąpienia nawrotów po leczeniu chirurgicznym. Zastosowanie metody laserowej polarymetrii pozwala na precyzyjny, na poziomie struktur subkomórkowych, opis zmian w tkance łącznej. Wyniki badań polarymetrycznych są obiektywne, ponieważ można je opisać przy pomocy metod matematycznych, co w efekcie pozwala na ocenę ilościowego stopnia zmian w tkance łącznej. Poszukiwania, na poziomie subkomórkowym, precyzyjnej metody oceny struktur łącznotkankowych przedniej ściany pochwy oraz aparatu więzadłowego (więzadła krzyżowo-maciczne, więzadła obłe macicy). Ocena efektywności techniki analizy polaryzacyjnych obrazów mikroskopowych w relacji do metod tradycyjnych (ocena histologiczna, ocena immunohistochemicznymi) w celu uzyskania możliwości oceny czynnościowej zmian w zakresie tkanki łącznej dna miednicy u kobiet z POP i LUTS. Innym celem pracy była próba znalezienia korelacji pomiędzy wynikami korekty chirurgicznej POP i jakością życia chorych po chirurgicznym leczeniu POP z LUTS w aspekcie wyników badań laserowo-polarymetrycznych. Grupę badaną stanowiło 54 kobiet w wieku od 36 do 81 lat (średni wiek 55.21 lat) z POP i LUTS, które były leczone chirurgicznie. W grupie badanej u 23 kobiet przeprowadzono zabiegi korygujące z powodu POP z towarzyszącym LUTS przy pomocy materiałów syntetycznych (MS). U 31 kobiet z grupy badanej przeprowadzono operację korekcyjną metodą klasyczną bez zastosowania implantów syntetycznych. Grupę kontrolną stanowiło 39 operowanych z powodu innych schorzeń ginekologicznych (bez POP oraz LUTS) - były to chore o podobnej charakterystyce demograficznej operowane z powodu mięśniaków macicy, endometriozy, torbieli jajników. W obu grupach (badanej i kontrolnej) podczas operacji pobierano wycinki (bioptaty) z przedniej ściany pochwy i więzadeł krzyżowo-macicznych i obłych macicy. Wycinki te poddano klasycznej ocenie histopatologicznej, wykonano badania immunohistochemiczne (ocena zawartości i struktury białek tkanki łącznej) oraz przeprowadzono mikroskopowe badania laserowo-polaryzacyjne. W badaniach laserowo-polaryzacyjnych zastosowano trzy techniki analizy obrazów mikroskopowych: metodę polaryzacji fazowej, metodę korelacyjną Stokesa oraz metodę laserowo wzbudzanej autofluorescencji (АF). Ponadto, przy pomocy wybranych kwestionariuszy (PFDI-20, POPIQ-7, UDI-6), oceniano jakość życia operowanych kobiet po 1 i 6 miesiącach po zabiegu. Analizę statystyczną otrzymanych wyników badań wykonano przy pomocy pakietu statystycznego (Statistica for Windows, vol.7, SPSS). W grupie badanej, przed operacja korekcyjną, jawne wysiłkowe nietrzymanie moczu występowało u 5 (9.3%) kobiet, u 11 (20.3%) stwierdzono ukryte wysiłkowe nietrzymanie moczu, u 10 (18.5%) występowały objawy dyzuryczne, u 28 (51.9%) kobiet występowała retencja moczu. Po korekcyjnym leczeniu operacyjnym uzyskano poprawę obiektywną (dobry efekt anatomiczny w skali POPQ<=2) u 52 (96.3 %) kobiet. Powikłania to: krwiak u jednej operowanej i uszkodzenie pęcherza również u jednej operowanej w grupie z MS oraz 7 dobowa retencja moczu u jednej pacjentki po operacji klasycznej. U żadnej operowanej z zastosowaniem materiałów syntetycznych nie odnotowano erozji rany pooperacyjnej z ekspozycją siatki. We wszystkich próbkach tkankowych pobranych od pacjentek z grupy badanej, w relacji do kobiet z grupy kontrolnej, w obrazie mikroskopowym zaobserwowano istotne zmiany histologiczne: zwyrodnienie włókniste, zwyrodnienie hialinowe i śluzowe, zmiany dystroficzne niektórych komórek mięśni gładkich oraz znaczącą atrofię nabłonka przedniej ściany pochwy. W badaniu immunohistochemicznym stwierdzono: istotne zmniejszenie zawartości kolagenu typu I oraz elastyny ze znaczną fragmentacją tego białka, zmiany proporcji w zawartości poszczególnych typów kolagenu (przewaga zawartości kolagenu typu III). Zmianom w zakresie tkanki łącznej towarzyszyła regresja mikrokrążenia oraz cechy niedokrwienia. Jakość życia po operacji istotnie poprawiła się w obu podgrupach grupy badanej (IA -PFDI-20171.01/37.05, POPIQ-7196.27/34.37, UDI-675.9/15.22 (р<0.01), IB -PFDI-20171.97/43.18, POPIQ-7201.1/39.63, UDI-680.24/17.2 (р<0.01). W ocenie metod laserowo-polaryzacyjnych stwierdzono, że metodę polarymetrii fazowej można wykorzystać w badaniach dużej liczby próbek, metodę polaryzacyjno-korelacyjnego mapowania dystrybucji wartości fazy wektora Stokes’a, można zastosować jako udoskonalenie metody fazometrii, metodę polaryzacyjno-korelacyjnego mapowania dystrybucji wartości modułu wektora Stokes’a można wykorzystać nie tylko do wykrywania, ale również celem różnicowania stopnia nasilenia patologii tkanki łącznej dna miednicy, a metodę laserowo-indukowanej autofluorescencji (AF) można zastosować w badaniach przesiewowych u kobiet z czynnikami ryzyka POP. Wnioski.Stopień nasilenia zmian zwyrodnieniowych (ocenianych różnymi metodami) w zakresie tkanki łącznej zależy od stopnia zaawansowania POP. Metody optyko-fizyczne z zastosowaniem technik analizy polaryzacyjnych obrazów mikroskopowych mogą być przydatne ze względu na możliwość precyzyjnej diagnostyki stopnia nasilenia zmian morfologicznych tkanki łącznej i tym samym umożliwić bardziej racjonalny wybór techniki operacyjnej (operacje klasyczne czy operacje z pierwotnym zastosowaniem MS.pl
dc.language.isoplpl
dc.subjectginekologiapl
dc.subjectleczenie chirurgicznepl
dc.subjecttkanka łącznapl
dc.subjectobniżenie narządu płciowegopl
dc.subjectzatrzymanie moczupl
dc.subjectstruktura przedniej ściany pochwypl
dc.subjectjakość życiapl
dc.titleConnective tissue structure and quality of life after surgical treatment of women with POP and LUTSpl
dc.title.alternativeStruktura tkanki łącznej a jakość życia po leczeniu chirurgicznym u kobiet z obniżeniem narządu płciowego oraz objawami ze strony dolnych dróg moczowychpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesispl
Appears in Collections:2019 rok

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.